Odborné poradenstvo

O nás

Venujeme sa najmä poradenstvu pri zakladaní a činnosti obchodníkov s cennými papiermi. Našou úlohou je kompletne zabezpečiť založenie obchodníka s cennými papiermi a poskytovať kľúčové poradenstvo pre jeho činnosť.  

Naše služby sú založené na viac ako 18 ročnom pôsobení pre rôznych obchodníkov s cennými papiermi v SR a zahraničí. Počas tohto pôsobenia sme sa venovali od riadenia jednotlivých oddelení až po celkové riadenie a nastavenie obchodníkov s cennými papiermi. 

V uplynulých rokoch sme sa najviac venovali rozširujúcej sa agende MiFID II pre obchodníkov s cennými papiermi a samostatných finančných agentov.  

Naším cieľom je poskytovanie profesionálnych poradenských služieb pre finančné inštitúcie, samostatných finančných agentov, emitentov cenných papierov a ostatné subjekty pôsobiace na slovenskom kapitálovom trhu.


Komplexné služby

Našim cieľom je poskytovanie komplexných služieb pri založení a prevádzke obchodníka s cennými papiermi

Profesionálne skúsenosti

V sektore obchodníkov s cennými papiermi a finančného sprostredkovania máme viac ako 18 ročné skúsenosti

Rýchly prístup

Dobrá orientácia v požiadavkách našich klientov nám umožňuje rýchlo reagovať na ich potreby

Služby

 • Možnosti poskytovania investičných služieb
 • Nastavenie štruktúry produktov poskytovania investičných služieb
 • Zaškolenie a odborná príprava, zlepšenie odborných zručností a vedomostí pre členov riadiaceho orgánu, Compliance, Front Office, Back Office a iných zamestnancov obchodníka s cennými papiermi
 • Poradenstvo vo vzťahu k získaniu povolenia na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi
 • Poradenstvo vo vzťahu k výkonu činnosti a kompletnej prevádzke obchodníka s cennými papiermi
 • Poradenstvo vo vzťahu k agende a povinnostiam obchodníka s cennými papiermi
 • Poradenstvo pri plnení informačných povinností obchodníka s cennými papiermi (vrátane výkazov NBS)
 • Poradenstvo v oblasti právnych predpisov a príslušnej legislatívy týkajúcej sa činnosti obchodníka s cennými papiermi
 • Poradenstvo vo vzťahu k výkonu činnosti samostatného finančného agenta pre sektor kapitálového trhu
 • Poradenstvo vo vzťahu k agende a povinnostiam samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu
 • Poradenstvo v oblasti príslušnej legislatívy (národná a európska legislatíva) týkajúcej sa poskytovania investičných služieb
 • Možnosti využitia a nastavenia IT riešení pri komunikácii s klientom obchodníka s cennými papiermi (tvorba a vývoj online platformy)
 • Poradenstvo pri výbere vhodného IT riešenia pre obchodníka s cennými papiermi
 • Poradenstvo pri vytváraní softvérových riešení pre obchodníka s cennými papiermi alebo finančného agenta
 • Poradenstvo pri výbere vhodných partnerov pre výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi

Referencie

1 Banka


5 Cezhraničných pôsobení OCP

7 Obchodníkov s cennými papiermi


3 Softvérové riešenia pre finančný trh

4 SFA / PFA


Tím

Mgr. Tomáš Královič

Hlavným poradcom PSPB je Mgr. Tomáš Královič pôsobiaci na slovenskom finančnom trhu od roku 2001 a v oblasti cenných papierov od roku 2004. Medzi jeho hlavné špecializácie patrí slovenská a európska legislatíva cenných papierov a poskytovania investičných služieb.

Medzi jeho hlavné skúsenosti v oblasti poskytovania investičných služieb patrí pôsobenie vo viacerých obchodníkoch s cennými papiermi v SR na postoch člen predstavenstva a CEO (6 rokov), vedúci oddelenia investičných služieb (2 roky), Compliance Officer (4 roky) a člen investičného výboru zahraničnej poisťovne (2 roky). Ako CEO viedol obchodníka s cennými papiermi, ktorý spravoval majetok klientov v objeme presahujúcom 115 mil. €. V pozícii Compliance Officera bol tiež zodpovedný za kompletné spustenie a nastavenie prevádzky a činnosti obchodníka s cennými papiermi. Okrem toho bol u dvoch obchodníkov s cennými papiermi zodpovedný za vývoj a kompletnú architektúru hlavného informačného systému slúžiaceho na evidenciu klientov, majetku a obchodov s cennými papiermi.  

Aktuálne sa PSPB špecializuje najmä na poskytovanie poradenstva pre viacerých obchodníkov s cennými papiermi pri nastavovaní prevádzkových činností, poradenstvo pri plnení ohlasovacích povinností voči regulátorovi a rôzne poradenstvá pri implementácii a plnení meniacich sa legislatívnych požiadaviek.


Kontakt

Napíšte nám